En specialpedagogisk överblick

En artikel som beskriver hur det specialpedagogiska stödet sett ut genom åren.

Specialpedagigiskt stöd har erbjudits i skolan sedan början av 1900-talet. Inger Tinglev, fil dr, beskriver här hur detta stöd har sett olika ut genom åren. I artikeln ger hon även en kort beskrivning av forskning om specialundervisningens effekter och deras perspektiv.