Inget slår en skicklig lärare

Dokumentation från sex konferenser: ”Inget slår en skicklig lärare – tio föreläsares perspektiv”.

Under 2010 genomförde Skolverket sex konferenser på temat Inget slår en skicklig lärare. Konferenserna tog avstamp i könsskillnader i resultat men också i att flickor är mer stressade än pojkar.

Läs bland annat om:
- Att motivera när ingen motivation finns (Martin Hugo, fil dr)
- Synligt lärande – undervisningsprocessen gör skillnad. Om John Hatties forskning om hur olika faktorer påverkar elevers studieresultat (Per Kornhall, undervisningsråd)
- Höga betyg och stressad – varför såg ingen mig? (Agneta Nilsson, undervisningsråd)
- Hälsofrämjande skolutveckling – en satsning på relationer, förhållningssätt och bemötande (Ingela Sjöberg, Folkhälsokoordinator, Kommunförbundet skåne)