Konelias liv på bondgården

Förskolematerialet Konelia hjälper dig att arbeta pedagogiskt med läroplanens frågor om vår mat, djur, miljö och ekologi.

Låt Konelia, hennes mjölk och det svenska lantbruket följa med in i vardagen på förskolan. Materialet är indelat i fem teman, som du kan välja fritt mellan med hänsyn till vad som passar bäst för stunden på din förskola. Varje tema har ett antal övningar för barnen. Som avslutning finns sagan Hemma hos Konelia, där ni får följa Konelia och hennes kompisar på bondgården. Sagan är lämplig att läsa för barn 4-6 år och fungerar att använda som introduktion för barnen till materialet.