Lathund för värdegrundsarbete i skolan

Tips och idéer för ditt värdegrundsarbete med eleverna.

Värdegrunden.se ger dig en sammanfattning över viktiga hållpubkter för ditt värdegrundsarbete med eleverna. Du får bland annat tips om vad du ska tänka på i kommunikationen, hur du leder gruppsamtal, gruppens betydelse, pedagogik- och metodexempel.