MatRätt

Nya lektioner om hållbar produktion och konsumtion av mat för grundskolan. Även förslag på gymnasiearbeten.

Gå till MatRätt

8 sidor

- att använda tidningar och nyhetstexter i undervisningen, lättläst.

Gå till övningarna

Skolverkets kunskapsöversikter

Användbara kunskapsöversikter som du har nytta av i din undervisning. Från Förskola till Gymnasiet.

Gå till materialen

Populära material Se alla material
 1. Film
  Om värme
  Årskurs: 4-6 Ämne: Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Kemi, SYV, Teknik
  Läs mer om materialet
 2. PDF-fil
  Energifallets ordlista
  Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Hem- och konsumentkunskap, NO, SO, Ämnesövergripande
  Läs mer om materialet
 3. PDF-fil
  Lektion om straff
  Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: SO
  Läs mer om materialet
 4. PDF-fil
  Rektor, elevhälsan och elevers lärande
  Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Idrott & Hälsa, NO, SO
  Läs mer om materialet

 1. Externt material
  Tillgängligskola.nu
  Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6, 7-9 Ämne: Biologi, Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Idrott & Hälsa, Naturkunskap, NO, Samhällskunskap, Ämnesövergripande
  Läs mer om materialet
 2. LGR11 och LGY11 Externt material
  Källkritik, historiebruk och rasism
  Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Historia, Samhällskunskap, Svenska
  Läs mer om materialet
 3. LGR11 Externt material
 4. LGR11 PDF-fil
  Lektion 10: En rättvis fördelning
  Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: Bild, Samhällskunskap, Svenska
  Läs mer om materialet

Material med film Se alla filmer
 1. Film
  HBTQ - NORMER & MAKT
  Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Historia, Samhällskunskap, SO, Svenska
  Läs mer om materialet
 2. Film
  Storverk för barns rättigheter
  Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Bild, Biologi, Geografi, Historia, Naturkunskap, Samhällskunskap, Svenska
  Läs mer om materialet
 3. Film
  Att lyfta sex och samlevnad
  Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Idrott & Hälsa, NO, SO, Ämnesövergripande
  Läs mer om materialet
 4. Film
  Säkerhet på arbetsplatsen
  Årskurs: Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap, SFI, SO, SYV, Ämnesövergripande
  Läs mer om materialet

Inspiration och tips från våra skribenter Se alla inlägg

The area of performance psychology is a relatively new field which has started to gain prominence since branching off from the field of sports psychology.

Teaching is an industry that creates high levels of stress for teachers particularly at key times in the school year. Many teachers become disenfranchised and leave the profession due to stress. I often share a story with staff about the ‘Executive Monkey’.

Nu när regeringen har beslutat att programmering ska införas senast 2018 som ett tydligt inslag i flera olika ämnen, framförallt i teknik och matematik, är det många lärare som känner en oro.