Material som kan vara intressant för dig


Jag vill säga något 13-16 år Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: SO, Svenska, Ämnesövergripande

Unga Direkt - På webben Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande

Lektion om sexualbrott Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: SO

Affisch om barnkonventionen på Arabiska

Affischen beskriver FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) för barn och ungdomar på ett enkelt sätt på Arabiska. 

Artiklarna i barnkonventionen är på denna affisch skrivna så att texten ska vara enklare att förstå. Artiklarna är också sorterade i 10 områden så att du ska se vad de framför allt handlar om. Det finns också en folder om barnkonventionen som innehåller lite mer läsning men fortfarande är lätt att förstå. 

Klicka här för att komma till foldern på Arabiska

  • Ämne SO, Ämnesövergripande
  • Årskurs 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet
  • Tema Barns rättigheter, Lag & rätt
  • Avsändare Barnombudsmannen
  • PDF-fil