Material som kan vara intressant för dig


Misshandel Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: SO, Svenska

Den goda jorden Årskurs: 7-9 Ämne: Biologi

100% kamp – Sveriges historia Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Historia, Samhällskunskap, SO

Affisch om barnkonventionen på Engelska

Affischen beskriver FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) för barn och ungdomar på ett enkelt sätt på Engelska. 

Artiklarna i barnkonventionen är på denna affisch skrivna så att texten ska vara enklare att förstå. Artiklarna är också sorterade i 10 områden så att du ska se vad de framför allt handlar om. Det finns också en folder om barnkonventionen som innehåller lite mer läsning men fortfarande är lätt att förstå. 

Klicka här för att komma till foldern på Engelska

  • Ämne SO, Ämnesövergripande
  • Årskurs 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet
  • Tema Barns rättigheter, Lag & rätt
  • Avsändare Barnombudsmannen
  • PDF-fil