Material som kan vara intressant för dig


Energifallet – Vad är växthuseffekten? Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: NO, SO, Svenska, Ämnesövergripande

Film - Utmana fattigdomen Årskurs: Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap


Affisch om barnkonventionen på Somaliska

Affischen beskriver FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) för barn och ungdomar på ett enkelt sätt på Somaliska.

Artiklarna i barnkonventionen är på denna affisch skrivna så att texten ska vara enklare att förstå. Artiklarna är också sorterade i 10 områden så att du ska se vad de framför allt handlar om. Det finns också en folder om barnkonventionen som innehåller lite mer läsning men fortfarande är lätt att förstå.

Klicka här för att komma till foldern på Somaliska

  • Ämne SO, Ämnesövergripande
  • Årskurs 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet
  • Tema Barns rättigheter, Lag & rätt
  • Avsändare Barnombudsmannen
  • PDF-fil