Material som kan vara intressant för dig


Sex- och samlevnadsundervisning i gymnasiet Årskurs: Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande

Privilegiepromenad Årskurs: 7-9 Ämne: Religion, Samhällskunskap

Film - Utmana fattigdomen Årskurs: Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap

Affisch om barnkonventionen på svenska

Beskriver FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) för barn och ungdomar på ett enkelt sätt på svenska.

  • Ämne SO, Ämnesövergripande
  • Årskurs 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet
  • Tema Barns rättigheter, Lag & rätt
  • Avsändare Barnombudsmannen
  • PDF-fil