Material som kan vara intressant för dig


Gör svinn till vinn Årskurs: 4-6 Ämne: Hem- och konsumentkunskap, NO, SO

Välja mat efter säsong Årskurs: 7-9 Ämne: Hem- och konsumentkunskap

Jag vill säga något 9-13 år. Epub Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: SO, Svenska, Ämnesövergripande

Affisch om barnkonventionen på svenska

Beskriver FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) för barn och ungdomar på ett enkelt sätt på svenska.

  • Ämne SO, Ämnesövergripande
  • Årskurs 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet
  • Tema Barns rättigheter, Lag & rätt
  • Avsändare Barnombudsmannen
  • PDF-fil