Material som kan vara intressant för dig


Lektion 6 - Undervisa om programmering med Hour of Code Årskurs: 1-3, 4-6 Ämne: Matematik, Teknik

Innan du laddar ner Lektion 6 - Undervisa om programmering med Hour of Code så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Sant och osant om mjölk - en lektion om att tänka källkritiskt Årskurs: 1-3, 4-6 Ämne: Biologi, Hem- och konsumentkunskap, Samhällskunskap, Svenska

Innan du laddar ner Sant och osant om mjölk - en lektion om att tänka källkritiskt så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Läromedel om ungdom och alkohol Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Idrott & Hälsa, NO, Praktiska & Estetiska, SO, Svenska

Aktion Julklappen - årskurs 1-3

Innan du laddar ner Aktion Julklappen - årskurs 1-3 så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner

 • Koppling till läroplan: LGR11

Genom att delta i Aktion Julklappen och arbeta med Läkarmissionens skolmaterial för årskurs 1-3 blandas teori och praktik kring frågor om värdegrund, barns rättigheter samt solidaritet med svaga och utsatta.

Detta skolmaterial vänder sig till årskurs 1–3 och lektionerna är anpassade efter skolans kurs- och läroplaner. Till lektionerna finns även inspirationsmaterial och filmer för att göra Aktion Julklappen till ett uppskattat inslag i undervisningen. Använd lektionsmaterialen som de är eller anpassa dem så att de passar din elevgrupp och lektionstid.

Centralt Innehåll

SO

 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. 
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • Ämne SO
 • Årskurs 1-3
 • Tema Barns rättigheter, Mänskliga rättigheter
 • Avsändare Läkarmissionen
 • PDF-fil
Hur du använder detta material:
 • Planera in arbetet med Aktion Julkappen i god tid och arbeta med de tillhörande övningarna för din årskurs.
 • Läs om hur ni gör för att vara med i Aktion Julklappen här.
 • Lämna in julklapparna mellan den 1–18 november.
 • Följ upp och avsluta arbetet i förslagsvis januari. I materialet du kan ladda ner ovan finns en avslutande uppgift just för detta.