Material som kan vara intressant för dig


Bonden i Skolan Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6 Ämne: Bild, Hem- och konsumentkunskap, Idrott & Hälsa, Matematik, NO, Praktiska & Estetiska, SO, Svenska, Ämnesövergripande

SGU/Geologisk - för dig som studie- och yrkesvägledare Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: SYV, Ämnesövergripande

Övning ur värdegrundsmaterialet REDE Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6 Ämne: Ämnesövergripande

Innan du laddar ner Övning ur värdegrundsmaterialet REDE så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material du laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Aktion Julklappen - årskurs 4-6

Innan du laddar ner Aktion Julklappen - årskurs 4-6 så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material du laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner

 • Koppling till läroplan: LGR11

Genom att delta i Aktion Julklappen och arbeta med Läkarmissionens skolmaterial för årskurs 4-6 blandas teori och praktik kring frågor om värdegrund, barns rättigheter samt solidaritet med svaga och utsatta.

Detta skolmaterial vänder sig till årskurs 4–6 och lektionerna är anpassade efter skolans kurs- och läroplaner. Till lektionerna finns även inspirationsmaterial och filmer för att göra Aktion Julklappen till ett uppskattat inslag i undervisningen. Använd lektionsmaterialen som de är eller anpassa dem så att de passar din elevgrupp och lektionstid.

Centralt innehåll

Samhällskunskap

 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
Religion
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
 • Ämne Religion, Samhällskunskap
 • Årskurs 4-6
 • Tema Barns rättigheter, Mänskliga rättigheter
 • Avsändare Läkarmissionen
 • PDF-fil
Hur du använder detta material:
 • Planera in arbetet med Aktion Julkappen i god tid och arbeta med de tillhörande övningarna för din årskurs.
 • Läs om hur ni gör för att vara med i Aktion Julklappen här.
 • Lämna in julklapparna mellan den 1–18 november.
 • Följ upp och avsluta arbetet i förslagsvis januari. I materialet du kan ladda ner ovan finns en avslutande uppgift just för detta.