Jobba grönt

Jobba grönt

Jobba grönt

Verktyg för SYV och samverkan med det gröna näringslivet.

Nu finns det ett verktyg som kopplar ihop arbetsliv och skola med utbildnings- och yrkesval inom det gröna näringslivet.

Branschen växer och är i stort behov av fler medarbetare med intresse för teknik, odling och ekonomi. Vägen dit går direkt från gymnasiet eller via högskoleutbildningar. Du kan enkelt få en övergripande bild av branschens olika yrkesroller och bristyrken genom jobbguiden.

Boka skolbesök

Du kan boka kostnadsfria besök till din skola från yrkesambassadörer verksamma i branschen. Eleverna får information om hur en framtid inom det gröna näringslivet kan se ut - vilka yrken och bristyrken som finns och hur du utbildar dig för att nå dit. Under besöket får eleverna även uppleva yrken inom det gröna näringslivet genom VR-filmer.

Presentationer och filmer för integrerad SYV

Ta hjälp av färdiga presentationer och helt nya filmer för att ge eleverna underlag och kunskap för sitt framtida studie- och yrkesval.

Material från Jobba grönt
Vi hittade inga produkter för ditt val.