Ämne

  1. LGR11 Externt material
    Barnens livräddningsskola - arbetshäfte i klassuppsättning SLUT!
    Årskurs: 1-3, 4-6, Särskola Ämne: Ämnesövergripande
    Läs mer om materialet
    Ej i lager
  2. LGR11 PDF-fil
    Vad är respekt
    Årskurs: 4-6 Ämne: Religion, Samhällskunskap
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Vad är respekt så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  3. LGR11 PDF-fil
    Privilegiepromenad
    Årskurs: 7-9 Ämne: Religion, Samhällskunskap
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Privilegiepromenad så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  4. LGR11 PDF-fil
    Ärlighet
    Årskurs: 1-3 Ämne: Samhällskunskap
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Ärlighet så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  5. LGR11 PDF-fil
    Skolväg och trafik
    Årskurs: 4-6 Ämne: Samhällskunskap, Svenska, Ämnesövergripande
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Skolväg och trafik så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  6. LGR11 PDF-fil
    Säker som cyklist
    Årskurs: 1-3 Ämne: SO, Ämnesövergripande
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Säker som cyklist så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  7. LGR11 PDF-fil
    Skolans utemiljö
    Årskurs: 1-3 Ämne: Biologi, SO, Svenska, Ämnesövergripande
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Skolans utemiljö så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  8. PDF-fil
    Sju idéer för gymnasiearbeten om hållbarhet
    Årskurs: Gymnasiet Ämne: Gymnasiearbetet
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Sju idéer för gymnasiearbeten om hållbarhet så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  9. LGR11 PDF-fil
    Bilder av en levande landsbygd
    Årskurs: 7-9 Ämne: Bild
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Bilder av en levande landsbygd så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  10. LGR11 PDF-fil
    En kampanj för köttproduktion med välmående djur
    Årskurs: 7-9 Ämne: Bild
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner En kampanj för köttproduktion med välmående djur så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  11. LGR11 PDF-fil
    Om vad matproducenter bidrar med, förutom mat
    Årskurs: 7-9 Ämne: Svenska
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Om vad matproducenter bidrar med, förutom mat så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  12. LGR11 PDF-fil
    Hur får vi maten att räcka till alla?
    Årskurs: 7-9 Ämne: Svenska
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Hur får vi maten att räcka till alla? så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  13. PDF-fil
    Kondomboken
    Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Biologi, Naturkunskap, Samhällskunskap
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Kondomboken så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  14. PDF-fil
    Samhällskroppen – om samhälle, kön och sexualitet
    Årskurs: 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Geografi, Historia, Religion, Samhällskunskap, Svenska, Ämnesövergripande
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Samhällskroppen – om samhälle, kön och sexualitet så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  15. LGR11 PDF-fil
    Skapa ett Värdegrundshus - steg 1
    Årskurs: 4-6 Ämne: Bild, Samhällskunskap
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Skapa ett Värdegrundshus - steg 1 så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  16. LGR11 PDF-fil
    Temadag i trafik
    Årskurs: 4-6 Ämne: Bild, Fysik, Matematik, Svenska, Ämnesövergripande
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Temadag i trafik så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  17. LGR11 Externt material
    Trafiken i skolan
    Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9 Ämne: Bild, Biologi, Fysik, Matematik, Samhällskunskap, SO, Svenska, Ämnesövergripande
    Läs mer om materialet
  18. LGR11 Film
    KLARTÄNKT Film 4 - Argumentationsfel
    Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Svenska
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner KLARTÄNKT Film 4 - Argumentationsfel så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  19. LGR11 Film
    KLARTÄNKT Film 3 - Att undvika tankefällor
    Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Biologi
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner KLARTÄNKT Film 3 - Att undvika tankefällor så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  20. LGR11 Film
    KLARTÄNKT Film 2 - Vetenskaplig metod och vaccin
    Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Biologi
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner KLARTÄNKT Film 2 - Vetenskaplig metod och vaccin så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  21. LGR11 Film
    KLARTÄNKT Film 1 - Vetenskaplig metod och himlakroppar
    Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Fysik, Teknik
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner KLARTÄNKT Film 1 - Vetenskaplig metod och himlakroppar så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  22. LGR11 PDF-fil
    Vi rymmer till rymden
    Årskurs: 1-3, 4-6 Ämne: Biologi, Fysik
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Vi rymmer till rymden så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  23. LGR11 PDF-fil
    Leia och björndjuren – en upptäcktsresa i rymden
    Årskurs: 1-3 Ämne: Biologi, Fysik, Kemi, NO, Svenska
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Leia och björndjuren – en upptäcktsresa i rymden så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  24. LGR11 och LGY11 PDF-fil
    Bakterier i maten
    Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Biologi, Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Naturkunskap, Samhällskunskap, Svenska
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Bakterier i maten så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  25. LGR11 och LGY11 PDF-fil
    Resistenta bakterier, ett hot på semestern?
    Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Biologi, Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Naturkunskap, Samhällskunskap, Svenska
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Resistenta bakterier, ett hot på semestern? så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  26. LGR11 och LGY11 PDF-fil
    Jakten på ny antibiotika
    Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Biologi, Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Naturkunskap, Samhällskunskap, Svenska
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Jakten på ny antibiotika så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  27. LGR11 och LGY11 PDF-fil
    Antibiotika och djuruppfödning
    Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Biologi, Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Naturkunskap, Samhällskunskap, Svenska
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Antibiotika och djuruppfödning så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

Visa som Rutnät Lista

Artiklar 1-27 av 336

Sida
Fallande ordning