Material som kan vara intressant för dig


På lika villkor - Jämställdhet genom livet Årskurs: Gymnasiet Ämne: Historia, Samhällskunskap, SYV


Jobbguide Årskurs: 7-9 Ämne: Samhällskunskap, SYV

Anställa eller anställas - ett spel om jobbsökande

  • Koppling till läroplan: LGY11

Spel för klassrummet

Rollspelet Anställa eller anställas syftar till att på ett lekfullt sätt få igång tankeprocesser om vägen till en anställning.

Spelarna delas upp i par. De får enkla roller med stöd av rollkort där den ena tar rollen som den som intervjuar för ett nytt jobb, den andra spelar den som söker jobbet. Med slumpkort att förhålla sig till blir uppgiften extra intressant. Anställa eller anställas är ett av tre spel för din undervisning som stöd för att skapa förståelse för villkor och förutsättningar i arbetslivet. Spelen lyfter diskriminering, olika förutsättningar vid anställningsintervju och hur olika grupper på en arbetsplats hanterar både löneförhöjning och finanskris. De ger inga färdiga svar till spelarna, utan syftar till att väcka tankar om situationer som eleverna kan komma i kontakt med i sitt kommande arbetsliv.

Klicka här för att ladda ner kopplingar till LGY11

  • Ämne Samhällskunskap, SFI, SO, SYV, Ämnesövergripande
  • Årskurs Gymnasiet
  • Tema Framtidens yrken, Genus & Jämställdhet, Lag & rätt, Likabehandling
  • Avsändare Arena Skolinformation
  • PDF-fil