Material som kan vara intressant för dig


Tillgängligskola.nu Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6, 7-9 Ämne: Biologi, Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Idrott & Hälsa, Naturkunskap, NO, Samhällskunskap, ÄmnesövergripandeAnsvarsfull alkoholhantering

  • Koppling till läroplan: LGY11

Utbildningspaketet “Ansvarsfull alkoholhantering” vänder sig till gymnasiets utbildningar för blivande personal inom restaurangverksamhet. Lektionerna kan även användas direkt av innehavare av serveringstillstånd som vill utbilda sin personal inom viktiga frågor som har med servering, alkohollagen och bemötande av gäster att göra.

Materialet består av tre övningar samt koppling till program och kurser:

1 Risker med alkohol

2 Alkohollagen är viktig för dig

3 Situationer med besvärliga gäster

Koppling till läroplan: (GY11) Hotell- och turismprogrammet samt Restaurang- och livsmedelsprogrammet.

  • Ämne Dryckeskunskap, Konferens och evenemang, Måltids- och branschkunskap, Reception, Reseproduktion och marknadsföring, Serveringskunskap, Service och bemötande
  • Årskurs Gymnasiet
  • Tema Hälsa & Mat
  • Avsändare Prata Om Alkohol
  • Externt material