Material som kan vara intressant för dig


Arbetslivet - Om arbetsmarknaden i Sverige och världen, Lättläst version Årskurs: Gymnasiet, Vuxenutbildning Ämne: Historia, SFI, SO, Svenska, SYV, Ämnesövergripande


Barndomens förändrade villkor Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande

Arbetslivet - Om arbetsmarknaden i Sverige och världen, Lättläst version

  • Koppling till läroplan: LGY11

Lättläst version av den populära skriften om Arbetslivet - Om arbetsmarknaden i Sverige och världen.  Materialet riktar sig mot gymnasieskolan, och kan användas såväl på yrkesförberedande som studieförberedande program. I den tillhörande lärarhandledningen görs tydliga kopplingar till läroplaner i samhällskunskap.

Arbetslivet ger en bild av hur dagens arbetsmarknad fungerar, vad man ska tänka på som arbetstagare och förklarar saker som den svenska modellen och hur lön sätts. En ökad förståelse för samtiden ges också genom en historisk beskrivning och en internationell utblick. Materialet är producerat av Arena Skolinformation, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att ge en bild av arbetsmarknaden ur ett arbetstagarperspektiv.

Länk till lärarhandledning

  • Ämne Historia, SFI, SO, Svenska, SYV, Ämnesövergripande
  • Årskurs Gymnasiet, Vuxenutbildning
  • Tema Ekonomi & Entreprenörskap, Lag & rätt
  • Avsändare Arena Skolinformation
  • PDF-fil