Material som kan vara intressant för dig


100% kamp – Sveriges historia Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Historia, Samhällskunskap, SO

SGU/Geologisk - för dig som skolledare Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: SYV, Ämnesövergripande

Delaktighet för lärande Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande

Arbetsmarknadens framväxt

  • Koppling till läroplan: LGY11

Syftet med denna lektion är att ge dina elever en historisk förklaring till varför den svenska arbetsmarknaden är organiserad som den är idag.

Genom att själva söka information och sätta in den i en struktur kommer dina elever att träna sig på att se orsaker och samband samt kunna koppla dessa till hur samhället ser ut idag. Den här lektionen är tänkt som en första av tre lektioner från LO. Den andra fokuserar på hur den svenska modellen fungerar i praktiken och den tredje är en klassrumspresentation.

Denna lektion låter eleverna träna bland annat:

  • Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  • Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.
  • Ämne Historia, Samhällskunskap
  • Årskurs Gymnasiet
  • Tema Lag & rätt
  • Avsändare LO
  • PDF-fil