Material som kan vara intressant för dig


Lektion om medverkan till brott Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: SO

Gå säkert även på vintern Årskurs: 1-3 Ämne: SO, Svenska

Världen finns här - Möt nya personer och världar Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet, Vuxenutbildning Ämne: Biologi, Geografi, Gymnasiearbetet, Hem- och konsumentkunskap, Hållbart samhälle, Internationell ekonomi, Internationella relationer, Kommunikation, Mediekommunikation, Moderna språk, Musik, NO, Pedagogik, Psykologi, Religion, Samhällskunskap, SFI, SO, Sociologi, Språkintroduktion (Introduktionsprogram), Svenska, Svenska som andraspråk, SYV, Vård och omsorg, Ämnesövergripande

Arbetsmarknadens framväxt

Innan du laddar ner Arbetsmarknadens framväxt så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner

  • Koppling till läroplan: LGY11

Syftet med denna lektion är att ge dina elever en historisk förklaring till varför den svenska arbetsmarknaden är organiserad som den är idag.

Genom att själva söka information och sätta in den i en struktur kommer dina elever att träna sig på att se orsaker och samband samt kunna koppla dessa till hur samhället ser ut idag. Den här lektionen är tänkt som en första av tre lektioner från LO. Den andra fokuserar på hur den svenska modellen fungerar i praktiken och den tredje är en klassrumspresentation.

Denna lektion låter eleverna träna bland annat:

  • Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  • Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.
  • Ämne Historia, Samhällskunskap
  • Årskurs Gymnasiet
  • Tema Lag & rätt
  • Avsändare LO
  • PDF-fil