Material som kan vara intressant för digInnan du laddar ner Checkpoints Gymnasievalet Åk 9 på svenska så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Datalogiskt tänkande del 2 Årskurs: 1-3, 4-6 Ämne: Matematik, Svenska

Innan du laddar ner Datalogiskt tänkande del 2 så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Året som gick – Svenskt utvecklingssamarbete och Sidas verksamhet 2018

Innan du laddar ner Året som gick – Svenskt utvecklingssamarbete och Sidas verksamhet 2018 så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner

 • Koppling till läroplan: LGR11 och LGY11

Vad gör Sida? Hur stort är Sveriges bistånd och vad går Sveriges bistånd till? I den här foldern får du svar på dessa frågor och mycket annat. Sidas folder ”Året som gick” beskriver svenskt utvecklingsarbete under 2018. Underlaget är ett utmärkt inslag i kursen Samhällskunskap som del i undervisning kring Sveriges insatser för att minska fattigdomen i världen.

Elevuppgifter

 • Vad är Sida?
 • Jämför Sidas arbete mot de globala målen. Vilka av de globala målen är det som Sidas arbete bidrar till att uppnå?
 • Hur stor del av Sverige BNI avsätts till bistånd?
Samhällskunskap årskurs 7-9

Centralt innehåll
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
Läroplan för grundskolan - LGR 11
Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter.

Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen, i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor.

Samhällskunskap (ämne) - Gymnasiet

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. Politiska, sociala och ekonomiska band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen över hela världen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna inklusive barns och ungdomars rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter.

 • Ämne Samhällskunskap
 • Årskurs 7-9, Gymnasiet
 • Tema Demokrati, Mänskliga rättigheter
 • Avsändare Sida
 • PDF-fil
Hur du använder detta material:
 • Börja med att ladda ner foldern du vill att eleverna ska arbeta med.
 • Gå igenom materialet och förbered.
 • Genomför lektionen med eleverna.