4-6

  1. LGR11 PDF-fil
    Hav och marina resurser – Mål 14
    Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: Biologi, Fysik, Geografi, Kemi, Samhällskunskap, Svenska, Teknik
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Hav och marina resurser – Mål 14 så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  2. LGR11 Externt material
    Trafiken i skolan
    Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9 Ämne: Bild, Biologi, Fysik, Matematik, Samhällskunskap, SO, Svenska, Ämnesövergripande
    Läs mer om materialet
  3. Externt material
    Tillgängligskola.nu
    Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6, 7-9 Ämne: Biologi, Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Idrott & Hälsa, Naturkunskap, NO, Samhällskunskap, Ämnesövergripande
    Läs mer om materialet
  4. LGR11 PDF-fil
    Vi rymmer till rymden
    Årskurs: 1-3, 4-6 Ämne: Biologi, Fysik
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Vi rymmer till rymden så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  5. PDF-fil
    Mat på hållbar väg
    Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Biologi, Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Matematik, Samhällskunskap, Svenska
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Mat på hållbar väg så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  6. LGR11 Externt material
  7. LGR11 PDF-fil
    Sant och osant om mjölk - en lektion om att tänka källkritiskt
    Årskurs: 1-3, 4-6 Ämne: Biologi, Hem- och konsumentkunskap, Samhällskunskap, Svenska
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Sant och osant om mjölk - en lektion om att tänka källkritiskt så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  8. LGR11 PDF-fil
    Datalogiskt tänkande del 1
    Årskurs: 1-3, 4-6 Ämne: Matematik, Svenska
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Datalogiskt tänkande del 1 så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  9. LGR11 PDF-fil
    Datalogiskt tänkande del 2
    Årskurs: 1-3, 4-6 Ämne: Matematik, Svenska
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Datalogiskt tänkande del 2 så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  10. LGR11 PDF-fil
    In och utdata - del 2
    Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: Teknik
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner In och utdata - del 2 så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  11. LGR11 PDF-fil
    Datalogiskt tänkande del 3
    Årskurs: 1-3, 4-6 Ämne: Matematik
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Datalogiskt tänkande del 3 så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  12. LGR11 PDF-fil
    Integritet och säkerhet på nätet
    Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: Samhällskunskap
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Integritet och säkerhet på nätet så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  13. LGR11 PDF-fil
    Ett yrke för dig?
    Årskurs: 4-6 Ämne: Bild, Samhällskunskap, Svenska
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Ett yrke för dig? så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  14. LGR11 PDF-fil
    Skapa ett Värdegrundshus - steg 1
    Årskurs: 4-6 Ämne: Bild, Samhällskunskap
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Skapa ett Värdegrundshus - steg 1 så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  15. LGR11 PDF-fil
    Vad är respekt
    Årskurs: 4-6 Ämne: Religion, Samhällskunskap
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Vad är respekt så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  16. Lpfö 98, LGR11, LGY11 Externt material
    Kemikaliesmart skola och förskola
    Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Biologi, Hem- och konsumentkunskap, Kemi, Naturkunskap, NO, SO, Ämnesövergripande
    Läs mer om materialet
  17. LGR11 PDF-fil
    Lektion 1 - Programmera någon att bre en smörgås
    Årskurs: 1-3, 4-6 Ämne: Matematik, Teknik
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Lektion 1 - Programmera någon att bre en smörgås så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  18. LGR11 PDF-fil
    Lektion 2 - Lapp-programmering
    Årskurs: 1-3, 4-6 Ämne: Matematik, Teknik
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Lektion 2 - Lapp-programmering så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  19. LGR11 PDF-fil
    Lektion 3 - Programmera kompisar
    Årskurs: 1-3, 4-6 Ämne: Matematik, Teknik
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Lektion 3 - Programmera kompisar så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  20. LGR11 PDF-fil
    Lektion 4 - Dansprogrammering
    Årskurs: 1-3, 4-6 Ämne: Matematik, Teknik
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Lektion 4 - Dansprogrammering så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  21. LGR11 PDF-fil
    Lektion 5 - Koda ditt eget namnhalsband
    Årskurs: 1-3, 4-6 Ämne: Matematik, Teknik
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Lektion 5 - Koda ditt eget namnhalsband så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  22. LGR11 PDF-fil
    Lektion 6 - Undervisa om programmering med Hour of Code
    Årskurs: 1-3, 4-6 Ämne: Matematik, Teknik
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Lektion 6 - Undervisa om programmering med Hour of Code så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  23. LGR11 Externt material
    Bli en julklappshjälte! Delta i Aktion Julklappen
    Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6 Ämne: Religion, Samhällskunskap
    Läs mer om materialet
  24. LGR11 och LGY11 Externt material
    Geoskolan
    Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Biologi, Geografi, Historia, Idrott & Hälsa, Matematik, Naturkunskap, Samhällskunskap, Teknik
    Läs mer om materialet
  25. LGR11 PDF-fil
    Märkning av mat
    Årskurs: 4-6 Ämne: Hem- och konsumentkunskap
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Märkning av mat så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  26. LGR11 PDF-fil
    Viktigt att tänka på när du handlar mat
    Årskurs: 4-6 Ämne: Hem- och konsumentkunskap
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Viktigt att tänka på när du handlar mat så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

  27. PDF-fil
    Samhällskroppen – om samhälle, kön och sexualitet
    Årskurs: 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Geografi, Historia, Religion, Samhällskunskap, Svenska, Ämnesövergripande
    Läs mer om materialet

    Innan du laddar ner Samhällskroppen – om samhälle, kön och sexualitet så behöver du ange detta:

    Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.    Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

    Här hittar du vår integritetspolicy

    Ladda ner

Visa som Rutnät Lista

Artiklar 1-27 av 156

Sida
Fallande ordning