Material som kan vara intressant för dig


Novellpristagare Prata Om Alkohol Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Idrott & Hälsa, NO, Svenska

Informationsfilm om spel om pengar Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Matematik, NO, SO

Föreläsning från LO för högskoleförberedande gymnasier Årskurs: Gymnasiet Ämne: SO, Ämnesövergripande

Att förstå sin omvärld och sig själv

En kunskapsöversikt om hur undervisningen i samhällskunskap, historia, religion och geografi kan bedrivas.

Den här kunskapsöversikten handlar om de fyra ämnena samhällskunskap, historia,religionskunskap och geografi och belyser hur undervisningen i dessa ämnen kan bedrivas. Den är skriven ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv.

  • Ämne Geografi, Historia, Religion, Samhällskunskap
  • Årskurs 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet
  • Tema Forskning för skolan, Skolutveckling
  • Avsändare Skolverket
  • Externt material