Material som kan vara intressant för dig


Frihet i skolan Årskurs: 4-6 Ämne: SO, Svenska

Sju idéer för gymnasiearbeten om hållbarhet Årskurs: Gymnasiet Ämne: Gymnasiearbetet


Att lyfta sex och samlevnad

En film om det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på sex och samlevnad.

  • Ämne Idrott & Hälsa, NO, SO, Ämnesövergripande
  • Årskurs 7-9, Gymnasiet
  • Tema Hälsa & Mat, Likabehandling, Sexualkunskap, Skolutveckling
  • Avsändare Skolverket
  • Film