Material som kan vara intressant för dig


Hur växer limpan? Årskurs: 1-3 Ämne: Hem- och konsumentkunskap, Matematik, NO

Tema. Sex & Statistik för gymnasiet Årskurs: Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap, Svenska

Vad gör en Entreprenör? Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Företagsekonomi, SO, Svenska

Att se helheter i undervisningen

Översikt för att utveckla undervisningen med hjälp av forskning.

Hur lärarna kan reflektera över sina erfarenheter och sin undervisning med hjälp av metoder och modeller.

  • Ämne Ämnesövergripande
  • Årskurs 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet
  • Tema Forskning för skolan, Skolutveckling
  • Avsändare Skolverket
  • Externt material