Sveriges 3R-center

Sveriges 3R-center

Forskning, djurförsök och 3R

En forskare måste alltid ställa sig frågan – vad är den bästa metoden som jag kan använda för att besvara min forskningsfråga? Idag kan det ibland vara ett djurförsök som är den bästa metoden, men det finns också många andra metoder som cell- och datormodeller och utvecklingen går framåt hela tiden.

3R är en internationell förkortning för orden replace, reduce och refine – eller att ersätta, minska och förfina djurförsök.

På denna sida hittar du tre lektioner som handlar om 3R:
• Välkommen till forskningens värld!
• Djurförsök, 3R och etik
• Djurförsöksfri forskning
 

Vill dina elever lära sig mer om forskning - med djurförsök eller andra metoder? Här finns färdiga lektioner som är kopplade till kursplanen och som kan användas för både självstudier och samtal.

Elevsidor online

De digitala elevsidorna leder er genom lektionerna steg för steg.

Varje lektion består av:

• Individuellt – lär dig mer om ämnet
• Arbete i grupper och diskussion i helklass
• Testa vad du har lärt dig
• Fördjupning - lär dig mer

Eleverna kan arbeta med materialet via dator eller surfplatta – inför eller under lektionen. Materialet kan också användas för genomgång i helklass via projektor.

Om Sveriges 3R-center

Sveriges 3R-center är ett nationellt kompetens­centrum och en samlande arena för kunskap och drivkraft när det handlar om att ersätta, minska och förfina djurförsök i Sverige. De tar bland annat fram olika råd och publikationer. De sprider kunskap genom utbildningsinsatser, seminarier och informationsmaterial. De ger även stöd till och samarbetar med olika samhällsaktörer.

Om du har frågor om materialet, kan du kontakta Sveriges 3R-center via mejl 3Rcenter@jordbruksverket.se.

Foto: Forskargruppen EMBLA, Uppsala universitet.
Material från Sveriges 3R-center
Visa som Rutnät Lista

4 Varor

Fallande ordning