Material som kan vara intressant för dig


Prata om spel - Analysera spelreklam Årskurs: 7-9 Ämne: Bild, Hem- och konsumentkunskap, NO, Svenska

Tema. Sexualbrott och lagen för gymnasiet Årskurs: Gymnasiet Ämne: Historia, Samhällskunskap, Svenska

Mat på hållbar väg Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Biologi, Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Matematik, Samhällskunskap, Svenska

Barnkonventionen. Lättläst version.

Barnkonventionen - En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Det här är Barnombudsmannens skrift om
 Konventionen om barnets rättigheter
 omskriven till lättläst. Den lättlästa texten är skriven med korta meningar och utan svåra ord. Men allt det viktiga finns med.

  • Ämne SO, Svenska
  • Årskurs 1-3, 4-6, 7-9
  • Tema Barns rättigheter
  • Avsändare Barnombudsmannen
  • PDF-fil