Material som kan vara intressant för dig


Vår stad 2030 Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande

Kavla upp ärmarna - analysera en debattartikel Årskurs: Gymnasiet Ämne: Samhällskunskap

Affisch om barnkonventionen på Engelska Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: SO, Ämnesövergripande

Barns olika rättigheter

Lektionen syftar till att öka elevernas medvetenhet om alla människors lika värde och solidaritet med svaga och utsatta.

Eleverna ges även möjlighet att leva sig in i andra människors situation och att utveckla samhörighet och sympati med människor utanför den närmaste gruppen. Besök www.vardegrunden.se för fler lektioner och verktyg

  • Ämne SO, Svenska
  • Årskurs 1-3
  • Tema Barns rättigheter
  • Avsändare Vardegrunden.se
  • PDF-fil