Material som kan vara intressant för digVar kommer allt vatten ifrån? Årskurs: 7-9 Ämne: Biologi, Kemi

Innan du laddar ner Var kommer allt vatten ifrån? så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda nerBerättartävlingen "Sätt ord på det"

Gå till materialet
 • Koppling till läroplan: LGR11

"Sätt ord på det" är en berättartävling för högstadieelever. I februari 2022 öppnar vi upp för en ny tävlingsomgång. Vinnarna koras i maj 2022.

Berättartävlingen Sätt ord på det! handlar om att låta unga skriva och fundera över stora, svåra och känsliga saker. Vi tror nämligen att det blir lättare att säga till någon vad man vill och inte vill om man har övat sig på att prata om det svåra eller pinsamma. I en tid när många vuxna känner oro för ungas livsval och sexvanor är det extra viktigt att lyssna på ungas egna tankar och reflektioner. Kanske kan också vuxenvärlden lära sig något nytt om samtycke, sexualitet och relationer?

Förra omgången av Sätt ord på det fick vi in över 800 berättelser om sex, känslor och relationer av engagerade elever runt om i landet. Snart är det dags igen!

Så här går tävlingen till:

 • Tävlingen vänder sig till högstadieelever
 • Mellan den 7 feb-1 april (kl 23:59) kan man skicka in sitt bidrag
 • Skriv en kort berättelse, den kan handla om vad som helst som har med sex, känslor och relationer att göra. Under Vecka SEX 2022 har vi ett särskilt fokus på samtycke. Kanske kan det vara något att hämta inspiration från?
 • Formen är fri, det kan vara en novell, en låttext, spoken word eller en dikt.
 • Texten får vara max två sidor
 • Berättelsen kan skildra verkligheten eller vara påhittad
 • Juryn sätter stort värde i budskap, skrivlust och personlig touch
 • Texten skickas in via ett formulär: https://kkm.se/berattartavling-2022/

Centralt innehåll

Svenska

Läsa och skriva,

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Berättande texter och sakprosatexter,
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Svenska som andraspråk

Läsa och skriva,

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Berättande texter och sakprosatexter,
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Biologi

Kropp och hälsa,

 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
 • Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

Religionskunskap

Identitet och livsfrågor,

 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.

Etik

 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

Samhällskunskap

Individer och gemenskaper,

 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Rättigheter och rättsskipning,

 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
 • Ämne Biologi, Religion, Samhällskunskap, Svenska, Svenska som andraspråk
 • Årskurs 7-9
 • Tema Hälsa & Mat, Sexualkunskap
 • Avsändare RFSU
 • Externt material