Material som kan vara intressant för dig


Vatten - en mänsklig rättighet Årskurs: 7-9 Ämne: Biologi, Geografi, Samhällskunskap

Konelias liv på bondgården Årskurs: Förskola-Förskoleklass Ämne: Ämnesövergripande

Hur kom du till skolan idag? Årskurs: 4-6 Ämne: Biologi, Geografi, Matematik

Berättartävlingen "Sätt ord på det"

 • Koppling till läroplan: LGR11

Att skriva och sätta ord på det som är svårt och känsligt kan göra det lättare att förstå både sig själv och andra. Därför startar RFSU och Författarförbundet nu berättartävlingen "Sätt ord på det". En tävling där högstadieelever får skriva sina egna berättelser om känslor, sex och relationer.

Förstapriset är 15 000 kronor till klasskassan och chans att få sin berättelse inläst av Oscar Zia för publicering på Storytel.

Så här går tävlingen till:
- Tävlingen vänder sig till högstadiet och pågår mellan 10 augusti - 16 november.
- Skriv en kort berättelse på temat känslor, sex och relationer. Formen är fri, det kan vara till exempel en novell, en låttext, spoken word eller en dikt. Berättelsen kan skildra verkligheten eller vara påhittad.
- Texten skickas in via ett digitalt formulär (se formulär)
- Juryn sätter stort värde i budskap, skrivlust och personlig touche.

Centralt innehåll

Svenska

Läsa och skriva,

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Berättande texter och sakprosatexter,
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Svenska som andraspråk

Läsa och skriva,

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Berättande texter och sakprosatexter,
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Biologi

Kropp och hälsa,

 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
 • Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

Religionskunskap

Identitet och livsfrågor,

 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.

Etik

 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

Samhällskunskap

Individer och gemenskaper,

 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Rättigheter och rättsskipning,

 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
 • Ämne Biologi, Religion, Samhällskunskap, Svenska, Svenska som andraspråk
 • Årskurs 7-9
 • Tema Hälsa & Mat, Sexualkunskap
 • Avsändare RFSU
 • Externt material