Material som kan vara intressant för dig


Film "Castingen" Årskurs: 7-9 Ämne: Ämnesövergripande

Liten och trygg Årskurs: Förskola-Förskoleklass Ämne: Ämnesövergripande

Kriminell Årskurs: 7-9 Ämne: SO, Svenska

Biogas, ett av många sätt minska klimatpåverkan

 • Koppling till läroplan: LGR11

I den här lektionen får eleverna lära sig om jordbrukets möjligheter att minska sin klimatpåverkan. Det finns många olika sätt för jordbrukare att arbeta mer miljövänligt, bland annat genom att använda biobränslen. Uppgiften blir att skapa en affisch om biogas.

Med MatRätt får du färdiga lektioner som tar dig och dina elever på en resa från jordbrukarens marker till butiken. Med bättre kunskaper om hur mat produceras och var den kommer ifrån blir det också lättare att göra bra matval. Med stöd av filmer, faktablad och digitala elevsidor får eleverna göra intressanta uppdrag och lära sig mer om bondens roll idag, hur vi håller djur friska och om hur vi förvaltar naturens resurser väl.

Länk till digital elevsida

Länk till faktablad

Centralt innehåll

Kemi

7-9

 • Människans användning av energi– och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
 • Ämne Kemi
 • Årskurs 7-9
 • Tema Hälsa & Mat, Miljö & Hållbar utveckling
 • Avsändare MatRätt
 • PDF-fil
Hur du använder detta material:
 • Varje lektion kommer med tillhörande film och faktablad.
 • Ladda ner lektionen du vill att eleverna ska arbeta med.
 • Ladda även ner tillhörande faktablad.
 • Gå igenom materialet och förbered lektionen.
 • Låta gärna eleverna arbeta med lektionen digitalt på elevsidan.