Jonas Thorén

En digital utbildning är beroende av ett läromedel anpassat för ändamålet, och inte sällan handlar det här läromedlet om videor av olika slag.

Läs mer »

Det har länge pratats om begreppet " Flipped Classroom" ett e-lärande-koncept som till stor del bygger på att en viss del av den fysiska undervisningen sker online, och inte sällan med hjälp av streamat videomaterial.

Läs mer »