Vetenskaplig metod

Genom denna unika filmserie kan du ge dina elever verktyg för att kritiskt granska information och beskriva vad som karakteriserar det vetenskapliga tänkandet. Nu visar vi den första filmen på Gratisiskolan.se.

Läs mer »