10 matematikuppgifter för elever på alla nivåer

Publicerat den 11 mars 2019

Lärare i Karlstad har tagit fram matematikuppgifter med utmaningar för alla elever i klassrummet, även de med särskild begåvning. Materialet finns tillgängligt på Pedagog Värmland. Uppgifterna har tagits fram inom ramen för skolutvecklingsprojektet "Med rätt att utmanas – i en skola för alla".

Vi är generellt ganska duktiga på att anpassa vår undervisning till elever som behöver extra stöd för att klara godkänd nivå. Men de som behöver extra utmaningar är vi ofta inte lika vana att anpassa för. Och det är ju ingen lätt uppgift att undervisa på den nivå som passar var och en i klassrummet.

Med det i tanken har vi tagit fram 10 ”rika uppgifter”. Det är uppgifter som har sådant djup att de ger utmaningar för elever med särskild begåvning i matematik samtidigt som de har en enkel ingång som fungerar för alla elever. Materialet är fritt att använda.

Uppgifterna är utvecklade och utprövade genom skolutvecklingsprojektet Med rätt att utmanas – i en skola för alla. De är tänkta att ge utmaning för elever med särskild begåvning i matematik, samtidigt som de ska fungera för alla elever i det ordinarie klassrummet.

m

Uppgifterna är utvecklade för att uppfylla kriterier givna av erkända forskare inom matematisk begåvning, främst har vi följt litteratur av Linda Sheffields, vi har även förhållit oss till forskning av Ralf Benölken, Marianne Nolte och Vadim Krutetskii. Några kriterier visade sig vara extra viktiga när fokus var att de ska fungera för alla elever, de som har svårt för matematik såväl som de med särskild begåvning:

- En enkel ingång på problemet. Alla ska förstå vad uppgiften handlar om, och kunna börja arbeta med den.
- Ett öppet slut. Uppgiften bör erbjuda en progression, så att de med särskild begåvning utmanas.
- Möjlighet att nå och tillåta olika ”mellanlägen”. Bland annat att acceptera och tillåta att eleverna når olika långt i uppgiften.
- Att uppgiften uppmuntrar till engagemang.

Hoppas ni får användning för materialet!

Här hittar du materialet

Om skribenten:

Elisabet Mellroth

Karlstads kommun

Projektledare för Med rätt att utmanas – i en skola för alla