Värdegrund och elevhälsa - kolla på detta webbinarium

Publicerat 21 april 2022

Detta inspelade webbinarium syftar till att ge tips och inspiration om hur skolan kan genomföra ett modernt och effektivt värdegrundsarbete inom skolans arbete i klassrummet och via elevhälsan. Under webbinariet går Anna Nygren igenom Vardegrunden.se som är en lektionsbank och lärresurs för att arbeta systematiskt med dessa frågor.

Föreläsare
Anna Nygren, har lång erfarenhet av förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan. Med en bakgrund som både gymnasie- och grundskollärare och med arbete inom både specialpedagogik och elevhälsa väcktes intresset för arbetet med elevernas livsstil.

Målgrupp
Webbinariet vänder sig till lärare, fritidspersonal, elevhälsoteam och skolledare.
Från årskurs 1 – gymnasiet. Fokus från årskurs 4.

> Se webbinariet här