Vill du dela med dig av dina erfarenheter till tusentals andra lärare?

Publicerat den 29 januari 2019

Vi vill ge dig möjligheten att dela med dig av dina erfarenheter till andra lärare, studie- och yrkesvägledare, rektorer eller annan skolpersonal. Du kanske har tagit fram en egen lektion eller något annat som förtjänar mer uppmärksamhet eller bara vill dela med dig av din vardag i skolan. Dina tips skulle kunna inspirera och göra vardagen enklare för tusentals andra inom skolan. Ta chansen och dela med dig via Gratisiskolan.se!

Detta kan du göra:

Få egna lektioner eller lektionstips publicerade på Gratisiskolan.se.
Oavsett vilka årskurser eller ämnen du jobbar inom så vill vi gärna ta del av ditt material. Det är bara att följa instruktionerna nedan. Det är snabbt och enkelt!

Skriva blogginlägg på Gratisiskolan.se.
Du kan skriva ett eller flera blogginlägg med tankar, tips eller inspiration för andra lärare.

Tag chansen! 


Om du vill skicka in ett lektionsförslag, gör så här:

Skapa ett dokument med följande innehåll:

1. Titel för lektionen.

2. Vilken årskurs materialet är avsett för (kan vara flera).

3. Vilket ämne materialet är avsett för (kan vara flera).

4. Sedan texten med själva lektionen/övningen. Om du har bildmaterial så bifoga det i mailet. Om lektionen innehåller filmklipp så ange url för YouTube eller Vimeoklippet i texten. Om lektionen är kopplad till kurs- och läroplan så anger du de exakta sägningarna i aktuell kurs- och läroplan.

5. Du får gärna skriva lite om dig själv längst ned i dokumentet. Ange också vilken skola du jobbar på samt ort.

Bifoga eventuella tillhörande dokument (t ex elevmaterial).

Maila lektionen till joachim.pettersson@kkm.se.

Dokumenten ska vara i Word-format eller pdf.


Om du vill blogga på Gratisiskolan.se, gör så här:

Skapa ett dokument med följande innehåll:

1. Skriv en titel för inlägget. Sedan en text med dina tankar, tips eller reflektioner. Texten kan handla om i princip vad som helst men måste vara relaterad till ditt arbete i skolan. Tänk på att använda rubriker och att avdela texten i stycken.

2. Längst ned i dokumentet ska du skriva kortfattat om dig själv. Ange också vilken skola du jobbar på samt ort.

Bifoga en bild på dig själv i jpeg.

Bifoga eventuella andra tillhörande bilder för inlägget i jpeg.

Maila dokumentet samt bilder till joachim.pettersson@kkm.se.

Dokumentet ska vara i Word-format eller Pages.

Viktigt att veta

Vi går igenom samtliga lektionsförslag och blogginlägg som skickas in. Vi reserverar oss rätten att avböja publicering. När du skickar in material så intygar du att materialet inte bryter mot lagen om upphovsrätt. Ingen ersättning utgår.

Läs vad som gäller angående rättigheter och användarvillkor