Hur hänger EQ och värdegrund ihop egentligen?

Publicerat den 28 februari 2020

Ingen pedagog i svensk skola år 2020 har kunnat missa att värdegrund är en väsentlig del av skolans uppdrag. Parallellt med diskussionerna om skolans värdegrund florerar diskussionerna om EQ. Alla pedagoger har kunskap om värdegrund, men kunskapen om EQ är dessvärre blandad. Vissa skolor har EQ på schemat och andra har aldrig hört talas om begreppet. EQ och värdegrund hänger till viss del ihop, och materialet på Peppy Pals School behandlar båda ämnena. Låt mig göra ett försöka att klargöra hur begreppen hänger ihop.

Kravet på att arbeta med värdegrund i grundskolan framgår ytterst av från 10 kap. 2 § skollagen. Skollagen utfärdas av riksdagen, och enligt 1 kap. 11 § ska de olika skolformernas värdegrund och uppdrag förtydligas i läroplaner som utfärdas av regeringen. I läroplanens första kapitel behandlar just skolans värdegrund och uppdrag och det kapitlet ska vara grunden för allt man gör i skolan. Det här betyder att värdegrund är lagstadgad del av skolans uppdrag.

EQ å andra sidan benämns inte i något lagstadgat krav på skolan. Begreppet står för emotionell intelligens och definierades under 90-talet av Peter Salovey (en av forskarna som upptäckte EQ) som ”Förmågan att känna igen och reglera känslor i oss själv och hos andra.” Sedan Bodil Wennberg introducerade begreppet i Sverige i början av 2000-talet har hennes EQ-trappa använts aktivt i många delar av Sverige för att eleverna ska få träna på färdigheter uppdelade i fem trappsteg; självkännedom, empati, ansvar, kommunikation och konflikthantering.

EQ och Värdegrund

Ett sätt att förklara sambandet mellan EQ och värdegrund är att EQ leder till de effekter som efterfrågas i skollagen och läroplanen. Effekter som medmänsklighet, trygghet, förståelse, allsidig personlig utveckling och självkänsla. EQ påverkar också det som vi i vardagstal tänker på när vi pratar värdegrund, dvs miljöfrågor, mobbning, vänskap och jämställdhet.

Kort och gott; Genom att jobba med EQ når vi skolans krav på värdegrund. Och ännu längre.

Om skribenten:

Amelie Askman
I rollen som utbildningsansvarig på Peppy Pals är Amelie den primära kontakten för alla pedagoger som använder Peppy Pals School för att arbeta med EQ och värdegrund i skolan. Från jurist på en av nordens största affärsjuridiska byråer, bytte Amelie inte bara jobb till Peppy Pals, hon gav upp en hel karriär för att arbeta för en internationell EQ-revolution. Peppy Pals har utvecklat det första digitaliserade läromedlet för värdegrundsarbetet, och arbetar för en förändring i skolan på internationell nivå tillsammans med OECD (som ansvarar för PISA-rapporterna).