Hur skapar jag en bra relation med mina elever?

Publicerat 17 december 2020

Tänk på en favoritlärare du själv hade. Vilken egenskap gjorde denne till just din favorit? Var det någon som hjälpte dig att förstå en omöjlig matteuppgift? Eller var det någon som var din coach och vägvisare? Kanske var det någon som helt enkelt frågade hur du mådde och faktiskt lyssnade på ditt svar?

Studier visar att goda relationer mellan lärare och elever har en stor inverkan på elevernas akademiska resultat. Dessutom skapar det en trygg miljö där varje elev känner sig sedd och hörd (Roorda, Koomen, Spilled & Oort, 2011).

Med andra ord, de lärare som lyckas skapa goda relationer med sina elever är också de som får engagerade och motiverade elever som presterar bättre.

Här kommer 7 tips på hur du kan bygga förtroende hos dina elever och skapa goda relationer med de:

1. Lägg ditt hjärta i dina lektioner.
Fokusera lika mycket på att lära känna och vägleda dina elever som på att undervisa de i akademiska ämnen. Det kan handla om att ta reda på om deras intressen utanför skolan och få de att berätta om deras passion i livet.

2. Skapa ett positivt klimat i klassrummet.
Fokusera både på att förbättra dina relationer med eleverna OCH relationerna mellan eleverna.

3. Var en förebild!
Dina elever lägger märke till ditt beteende och märker om du visar värme och respekt mot dem, för andra elever och för vuxna på din skola. De märker hur du hanterar starka känslor och tar efter!

4. Att lära sig ska kännas roligt och spännande.
Elever älskar kreativa och engagerande lektioner som fångar deras uppmärksamhet. De tycker om praktiska lektioner där de kan lära sig genom att göra istället för passivt lyssnande.

5. Samtal och berättande (Storytelling) stärker relationen.
Försök att berätta personliga anekdoter under lektionen. Tänk på att humor alltid är uppskattat!

6. Ge specifika komplimanger som är genuina.
Istället för bara säga "bra jobbat" kan du säga "det konstprojekt du har skapat är så färgstarkt och förmedlar så många budskap”.

7. Behåll lugnet
Om en elev gör dig upprörd eller frustrerad, ta det inte personligt och ta det inte med dig hem.

Sist men inte minst, det tar tid att skapa goda relationer. Kom ihåg att vissa elever behöver en lärare som går “den extra milen” för att se till att de lyckas.

Om skribenten:

Peppy Pals är företaget bakom det första digitaliserade läromedlet för värdegrundsarbetet “Peppy Pals School”. De har också utvecklat en serie appar, böcker och filmer för familjer. Genom lek och humor lär de barn i åldrarna 2-8 år om EQ.

Peppy Pals arbetar aktivt för en förändring på internationell nivå tillsammans med OECD (som ansvarar för PISA-rapporterna). Målet är att göra EQ till ett ämne i skolan. Sedan 2018 stöds Peppy Pals av LEGO Ventures.