Att arbeta med det digitala verktyget InterMatte

Publicerat 29 okt 2019

Källebergsskolan är en treparallellig högstadieskola i Eslöv med ett varierat upptagningsområde. Eleverna på skolan har väldigt olika förutsättningar vad gäller tidigare skolgång, språkkunskaper samt förväntningar och stöd hemifrån. De bildar förmodligen ett ganska bra tvärsnitt av svenska ungdomar 2019.

På Källebergsskolan valde vi HT 2017 att byta ut den tryckta matteboken mot det digitala läromedlet InterMatte, ett val som vi inte har ångrat en sekund.

Vi använder inte InterMatte varje lektion. Ungefär varannan lektion har vi istället paruppgifter där vi presenterar ett par problem på tavlan och eleverna arbetar i slumpade par med att lösa dem och sedan redovisa sina lösningar för klasskamraterna. Under paruppgifterna tränar vi mycket resonemang och kommunikation. För att även få mängdträning och för att eleverna ska få träna sig i att lösa uppgifter på egen hand varierar vi paruppgifterna med InterMattelektioner, för i detta syfte är InterMatte oslagbart som verktyg.

Eleverna tycker överlag att det är mycket roligare att räkna i InterMatte än i en tryckt bok. Visst hade vi flera elever som satte sig på tvären de första månaderna och ville ha tillbaka matteboken. Men det visade sig bottna i ovana och/eller i rädsla för att läraren kan se när man gör fel. Elever som tidigare hade som vana att alltid kontrollera sitt svar mot facit innan de skrev ner det, kände nu ett obehag inför att trycka på svarsknappen utan att veta säkert att svaret var rätt. Men när vi lyckats avdramatisera felräknandet som en del av lärprocessen började även dessa elever att gilla InterMatte.

Intermatte

Den omedelbara feedbacken när man svarar rätt är naturligtvis uppskattad av eleverna. Men InterMatte har även hjälp till den som svarar fel, vilket saknas hos de flesta andra digitala matteläromedel. Programmet analyserar vilken typ av fel eleven har gjort och ger en ledtråd, ofta specifikt skriven för just det felet. Dessa ledtrådar uppskattas framförallt av starka och medelstarka elever som ofta med hjälp av ledtråden kan förstå sitt fel och slippa lägga onödig tid på att vänta på lärarhjälp. Det gör i sin tur att vi lärare får mer tid till de svagare eleverna som kanske inte alltid förstår ledtrådarna.

För oss lärare är vinsterna än större. För det första blir det superenkelt att individanpassa svårighetsgraden på uppgifterna. Alla jobbar med samma kapitel, men vi tilldelar dem enkelt olika omgångar med olika svårighetsgrad. Allt eleverna gör lagras i lärarkontots digra statistikavsnitt. Vi kan efter en InterMattelektion gå in och snabbt upptäcka de där eleverna som utger sig för att förstå men som egentligen inte har koll, de som gärna gömmer sig och som man inte upptäckte förrän det var dags för prov när man jobbade med tryckt mattebok. Vi ser vilka elever som har jobbat effektivt och vilka som behöver en liten spark i baken och vi ser om det är någon elev som har fått för svåra eller för lätta uppgifter. Denna superkoll på hur det går för våra elever har gjort att vi numera kan ha en helt annan dialog med eleverna under arbetsområdets gång och coacha dem mot att nå sina mål.

Genomgångarna som finns till varje avsnitt i programmet är välgjorda. De använder vi ibland som läxa när vi ”flippar” klassrummet. Vi rekommenderar varmt InterMatte till alla högstadieskolor. Efter två år med InterMatte hade vi haft svårt att klara oss utan programmet. Att det dessutom numera är gratis är naturligtvis ingen nackdel. På www.intermatte.se kan du som lärare fylla i ett intresseformulär för att få ett gratiskonto i programmet.

Om skribenten:

Martin Jeppsson

Matematiklärare, Källebergsskolan i Eslöv