Klartänkt - En unik ny filmserie

Klartänkt är en serie om fyra tio minuter långa filmer avsedda främst för högstadiet men passar även för gymnasiet. Målet är att ge eleverna verktyg för att kritiskt granska information och beskriva vad som karakteriserar det vetenskapliga tänkandet.

Se den första filmen här!

Inom kort kommer du att kunna se alla filmerna i serien här på Gratis i skolan och ladda ner den tillhörande lärarhandledningen. Missa inte det!

Filmerna har tagits fram av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och lärarhandledningen av Nobelmuseet.