Minecraft och det kreativa klassrummet

Publicerat 19 dec 2017

Genom att möta eleverna i deras spelintresse skapas förutsättningar för lärande. Ett sådant exempel är det väldigt populära spelet Minecraft. Det har sålts i över 100 miljoner exemplar och är ett utmärkt sätt att ta in spel i klassrummet. Fördelen med Minecraft är att vi använder oss av ett spel som många elever spelar eller har hört talats om. Det gör att eleverna känner sig bekräftade i sitt intresse och det blir lättare för dem att lära sig eftersom det sällan finns ett motstånd till att använda Minecraft i undervisningen. Ett sociokulturellt lärande uppstår där Minecraft blir kontexten som eleverna lär sig utifrån.

Minecraft är som ett digitalt legospel. Man bygger med klossar i en öppen värld full med bland annat skog, berg, sjöar, hav och öknar som slumpmässigt genereras när man startar en ny ”värld”. Som spelare kan du vara ensam eller tillsammans med andra i en och samma värld. Det som gör Minecraft till ett givande pedagogiskt verktyg i klassrummet är för att det är så öppet och kreativt. Det skapar utrymme för pedagoger att planera tillsammans med eleverna vad de ska bygga utifrån mål i styrdokumenten och det centrala innehållet. Det skapas förutsättningar för eleverna att visa förmågorna och ett entreprenöriellt lärande genom ansvarstagande, kommunikation, reflektion och prövande och omprövande av idéer.

Genom Minecrafts öppna världar kan eleverna arbeta med de flesta av skolans ämnen och tillsammans bygga in kunskaper i en och samma värld. Men det är upp till oss pedagoger att vara kunskapsguider och ständigt skapa diskussioner och kopplingar som gör att eleverna reflekterar kring sitt byggande och förstår kopplingarna till ämnet. Genom teorilektioner där man läser och genomför uppgifter i böckerna lär sig eleverna om ett visst ämnesområde som eleverna sedan kan uttrycka i Minecraft. Många tycker att det är extra roligt att lära sig eftersom de får bygga in det i Minecraft. De kan bygga en vikingaby, en historisk stad kopplad till ett visst århundrade, pyramider, heliga byggnader, ett hållbart framtidssamhälle etc. Genom dessa byggnader kan man sedan integrera andra ämnen. Varför inte räkna ut arean på slottet man byggde i den historiska staden, diskutera hur vindkraftverk fungerar eller använda caféet i framtidsstaden för att öva glosor genom att rollspela cafébiträde och kund genom att ”chatta” under franskalektionen. Vad kostar en lägenhet i ”framtidsstaden” per kvadratmeter? Eleverna reflekterar över sambandet mellan pyramiderna och dagens heliga byggnader eftersom i Minecraft (till skillnad från ämnesböckerna) existerar de i samma värld. Det gör det enklare för eleverna att se samband både inom och mellan ämnen.

När man använder Minecraft i undervisningen lär sig eleverna att orientera sig, samarbeta och kommunicera i en digital värld samtidigt som det skapas förutsättningar för ett lustfyllt lärande. Det dyker upp nya frågor som inte analoga läromedel tar upp. Till exempel; ”Var ska staden ligga och varför?”, ”Vad har vi för behov för att en stad ska fungera på 1700-talet och hur tar vi oss på bästa sätt till Asien där det finns siden och kryddor?”. Det betyder att eleverna får tänka historia på ett helt nytt sätt. De får tänka utifrån de behov man hade då och hur man tillgodosåg dem, men utifrån en digital verklighet som de själva skapat.

Tips! Eftersom Minecraft är väldigt populärt har man använt sig av dess karaktärer och sammanhang för att lära ut programmering och det är gratis. Är du intresserad av att börja programmera med dina klasser så kan du använda dig av code.org (https://code.org/minecraft). Eftersom eleverna känner igen sig i Minecraft karaktärer blir det ofta enklare för dem att ta till sig det de ska lära sig även om de inte, som i det här fallet, spelar själva spelet.

Om skribenten:

Felix Gyllenstig Serrao arbetar som förstelärare inom IKT på en mångkulturell skola i Göteborg, men har även arbetat en längre tid i en särskild undervisningsgrupp med elever med bland annat neuropsykiatriska funktionshinder. Han nominerades till Guldäpplet 2016 och 2017. Han bloggar och föreläser som Spelläraren som har uppmärksammats av TV, radio och tidningar. Felix är författare av boken Minecraft som pedagogiskt verktyg.

Felix - spelläraren