Oro inför skolstart?

Publicerat den 9 aug 2019

Så säkerställer du tryggheten i ditt klassrum med hjälp av värdegrund

Proceduren är densamma, inför varje skolstart rapporterar nyhetskällor och intresseorganisationer om elevers ångest inför den stundande skolstarten. Många elever tycker det är tråkigt att det härliga sommarlovet ska ta slut, men alltför ofta är det inte det enda skälet. Många elever känner oro, rädsla eller ångest för den ensamhet och de kränkningar som tyvärr väntar dem när de väl kommer tillbaka till skolan.

Så många som var fjärde elev blir utsatt för kränkningar i skolan. Det vill vi på det svenska utbildningsföretaget Peppy Pals ändra på, och lösningen stavar vi EQ. Genom att redan i en tidig ålder ge barn och elever möjlighet att öva på sin sociala och emotionella intelligens (EQ) vill vi på Peppy Pals tillsammans med engagerade lärare och skolkuratorer skapa en snällare skolmiljö, som alla elever vill komma tillbaka till.

Mobbning och kränkningar kan förebyggas genom ett målmedvetet arbete med skolans värdegrund, och närmare bestämt, elevernas EQ. Forskning visar att elever som fått möjlighet att öva på sin EQ inte utsätter andra elever för kränkningar i samma utsträckning som elever som inte får övar färdigheter som empati, förståelse av andras och egna känslor samt samarbete. Dessutom förbättras sammanhållningen och studieron i klassen, och eleverna får bättre relationer både till varandra och till dig som lärare.

Skolstart

Tack vare skollagen och läroplanens krav på värdegrundsarbete kan, och ska, varje skola och varje lärare ta ansvar för tryggheten i skolan. EQ leder till de effekter som efterfrågas i skollagen och läroplanen, och genom att jobba främjande med EQ når vi skolans krav på värdegrundsarbete. Och ännu längre.

Fler och fler skolor arbetar aktivt med EQ, men om din skola inte är en av dem kan du som enskild lärare ta eget ansvar för tryggheten i just ditt klassrum. Effekterna kommer oundvikligen rinna över även till andra klassrum, och dina kollegor kommer tacka dig.

Tidigare i våras lanserade Peppy Pals ett digitalt läromedel för skolans värdegrundsarbete (åk 1-3) för att tillsammans med engagerade pedagoger och skolkuratorer kunna utbilda ännu fler barn och elever i känslor och förmågor som självkänsla, empati och hur man är en bra vän. Det är enkelt att komma igång med hjälp av konkreta lektioner som innehåller böcker, filmer och gruppstärkande aktiviteter. Allt material är utvecklat av psykologer, forskningsbaserat och paketerat till lekfullt lärande med hjälp av storytelling och humor.

“Efter att ha tittat på Peppy Pals film Sammy hjälper till igår, var eleverna hjälpsamma mot varandra på lektionerna idag.” berättar Saadet Yilmas, en av de lärare som använder Peppy Pals läromedel i sitt klassrum. “De uppmuntrade varandra till att våga.”

Klicka här för att börja använda Peppy Pals kostnadsfritt

Om skribenten:

Amelie Askman

I rollen som utbildningsansvarig på Peppy Pals är Amelie den primära kontakten för alla pedagoger som använder Peppy Pals School och hon spenderar en stor del av sin tid till att utbilda skolor och kommuner i värdet av EQ. Från jurist på en av nordens största affärsjuridiska byråer, bytte Amelie inte bara jobb till Peppy Pals, hon gav upp en hel karriär för att arbeta för en internationell EQ-revolution. Peppy Pals har utvecklat det första digitaliserade läromedlet för värdegrundsarbetet, och arbetar för en förändring i skolan på internationell nivå tillsammans med OECD (som ansvarar för PISA-rapporterna)