Skolord - ämnesord på olika språk

Publicerat 29 maj 2019

Vi har många elever med annat modersmål än svenska i skolan och de har lättare att ta till sig undervisningen om de får använda alla sina språk. Därför har Pedagog Värmland tagit fram en resurs som är ett stöd för flerspråkiga elever, lärare och studiehandledare på modersmål.

Resursen heter Skolord och består av listor med de viktigaste begreppen i olika ämnen och vad de heter på olika språk. Listorna kan användas på dator och mobil eller skrivas ut. Orden går att få upplästa på svenska och en del av de andra språken och vissa av listorna har även bildstöd.

Skolord

Ett sätt att använda Skolord är att läraren väljer ut de begrepp som är aktuella för de kommande veckornas undervisning och delar den listan med eleven och studiehandledaren, om det finns en sådan. Då kan eleven ha den som stöd inför och även under lektionerna.

Det är ämneslärare som har valt ut begreppen och modersmålslärare i Karlstad och i andra delar av landet som har översatt orden. Skolord finns på webbplatsen Pedagog Värmland och är fritt att använda för alla som vill. Än så länge finns åtta listor översatta till ungefär 20 olika språk. Pedagog Värmland arbetar för att kunna ha listor i alla skolämnen och så många språk som möjligt.

Skolord hittar du på www.skolord.se