Frånvaro, ledighet, skolplikt – vad gäller i skolan?

En tre minuter lång film om vad som gäller för skolnärvaro, ledighet, skolplikt och sjukdom i grundskolan. Den är tänkt att visas för vårdnadshavare, till exempel på föräldramöten i samband med terminsstart. Den tar bland annat upp anledningen till att det inte går att förutsätta ledighet från skolan för resor. Den förklarar också vad skolplikt innebär och på vilket sätt vi hjälps åt om en elev får mycket frånvaro.

Här hittar du inlägget med hela texten från filmen

Om filmen

Filmen riktar sig till vårdnadshavare i grundskolan. Den är gjord av Karlstads kommun och är fri att använda för den som vill. Innehållet är tänkt att vara allmänt för grundskolan i Sverige.

Innehållet är framtaget av:
Sofi Finnstam, skolkurator, Lene Linryd, skolsköterska, Sara Lindahl, projektledare Skolnärvaroprojektet, Helene Gullhav, skolsköterska, Liselotte Rolfsdotter Lindström, specialpedagog, Per Falk, familjebehandlare, Sabine Kihlstedt, familjebehandlare – Karlstads kommun.