Strategier för ökat lärande

Publicerat 11 augusti 2021

En central del i arbetet med att skapa en tillgänglig lärmiljö är att alla elever får möjlighet att utveckla goda strategier för sitt lärande. Skolans uppdrag (enligt läroplanen) är att arbeta för att varje elev [...] utvecklar ett allt större ansvar för sina studier [...] utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.” För att lyckas med det behöver elever lära sig olika strategier och elever utvecklar strategier om vi efterfrågar strategier och undervisar strategier.

Men arbetet med strategier är inget som görs av själv, det behöver ligga som en grund för hela undervisningen. Därför behöver det vara en självklar del redan i planeringsarbetet. Om elever ska utveckla strategier behöver det finnas gott om tillfällen att lära sig strategier. Vi behöver undervisa strategier, vi behöver prata strategier och vi behöver efterfråga strategier. I arbetar med strategier behöver vi även tänka progression, till en början bygger vi goda stödstrukturer kring eleverna som vi i takt med att eleverna blir allt mer självständig monterar ner.


Vilka verktyg behöver våra elever?

Hur ska vi undervisa strategier?

Hur kan eleverna lära av varandra?

Och hur kan vi på vår skola arbeta tillsammans?

Detta är frågor som du och dina kollegor behöver samtala och reflekter kring. Det är frågor för ämneslag, arbetslag, skolledning och elevhälsa och det behöver var en självklar del i det dagliga arbete.

Det kan kännas som ett stort steg att komma igång, men egentligen handlar det om ett tänk och förhållningssätt. Vill du få tips på hur du kan arbeta så kommer jag tillsammans med Elevhälsan.se att arrangera ett webbinarium 2/9 på temat. Under webbinariet är fokuset på HURet och min förhoppning är att du ska få verktyg som du kan använda direkt på din skolan, i ditt klassrum. Vill du läsa mer om webbinariet så kan du göra det här: HÄR och där kan du också kostnadsfritt ladda ner min Checklista för ökad delaktighet.

Jag har i ett tidigare blogginlägg lyft vikten av goda stödstrukturer i syfte att öka elevernas självständighet, det inlägget hittar du här: Självständiga elever genom goda stödstrukturer.

Om Skribenten:

Diana Storvik

Jag är specialpedagog och arbetar på en gymnasieskola, men har också erfarenhet som specialpedagog på en 4-9-skola. Är i grunden gymnasielärare och har legitimation i samhällskunskap, religionskunskap och filosofi. Mitt mål som specialpedagog och lärare är att skapa en tillgänglig utbildning där alla elever känner delaktighet. Jag är aktiv i sociala medier när det gäller pedagogik.

Utöver på Gratis i skolan kan du följa mig här:
Blogg: https://specialpedagogpagymnasiet.blog/
Facebook: https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/
Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet 
Tips: Jag har startat en facebookgrupp som heter Specialpedagog på gymnasiet. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och lärare som är verksamma på gymnasiet, vuxenutbildningen och grundskolans senare år.