Svinnkollen – var med och forska för att minska matsvinn!

Publicerat 11 mars 2020

Kan mer information leda till mindre matsvinn i Sveriges skolor? Det ska forskare undersöka i ett projekt under våren 2020 – och de behöver hjälp från elever och lärare runt om i Sverige!

Vår mat står för över en tredjedel av människans klimatpåverkan*1. Samtidigt slängs närmare en tredjedel av maten som produceras*2. Om vi kan minska svinnet så kan vi alltså göra stora insatser för klimatet. Ett minskat matsvinn finns även med bland de Globala målen (delmål 12.3 “Halvera matsvinnet i världen”, under mål 12 “Hållbar konsumtion och produktion”).

I projektet Svinnkollen kommer forskare, tillsammans med oss på Vetenskap & Allmänhet, att testa ett nytt sätt att minska matsvinnet i svenska skolor: mer information och återkoppling till eleverna.

I Svinnkollen kommer eleverna att använda en app för att ta reda på hur mycket mat som de slänger. De fotograferar sina tallrikar före och efter de har ätit, och sedan räknar appen ut hur mycket som gått till svinn. Innan lunchen får de information om dagens meny i skolmatsalen, de olika rätternas näringsinnehåll och klimatpåverkan. Informationen hämtas från världens största databas över miljöpåverkan, hälsa och rättvisa kring livsmedel, som utvecklats av företaget Consupedia i samarbete med forskare vid Högskolan Dalarna och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm.

Syftet med projektet är att testa om det går att skapa positiva cirklar i hur maten hanteras – från grossister till elever. Genom att eleverna blir mer medvetna om hur deras mat påverkar klimat, hälsa och miljö, så kan de göra mer genomtänkta matval i matsalen. När skolköket får bättre underlag kring vilken mat som elever gillar och inte gillar, så kan menyerna anpassas till att bättre passa elevernas behov. Då kan köken göra smartare beställningar från grossisterna, så att svinnet minskar både hos köken och grossisterna.

Nu hoppas vi att så många lärare och elever som möjligt ska ta chansen och vara med i Svinnkollen och slå ett slag för en hållbar framtid. Ju fler elever som deltar, desto bättre resultat kan vi få. För eleverna är det även ett spännande tillfälle att vara med i riktig forskning som kan bidra till ett hållbarare samhälle. Deltagandet kan anpassas för elever i olika åldrar – mer information om detta kommer att finnas i lärarhandledningen som kommer i början av april.

Svinnkollen genomförs mellan 27 april–15 maj och är ett samarbete mellan Högskolan Dalarna, Kungliga Tekniska Högskolan, företaget Consupedia och ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet. Projektet finansieras av Energimyndigheten och Consupedia.

Du hittar mer information om Svinnkollen och hur man anmäler sig på www.svinnkollen.se.

Hoppas att du och dina elever också vill vara med! Fredrik Brounéus

Om skribenten:

Fredrik Brounéus är utredare och pressansvarig på ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet (VA), i Stockholm. Föreningen har till syfte att främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare. Medlemmar är ett 90-tal organisationer, myndigheter, företag och föreningar. Dessutom finns individuella medlemmar. Se även www.v-a.se

Fredrik Bronéus

1. https://www.nature.com/news/one-third-of-our-greenhouse-gas-emissions-come-from-agriculture-1.11708

2. https://www.bcg.com/publications/2018/tackling-1.6-billion-ton-food-loss-and-waste-crisis.aspx