To stream or not to stream, är det frågan vi ska ställa oss nu!?

Pulicerat 15 april 2020

Det har länge pratats om begreppet " Flipped Classroom" ett e-lärande-koncept som till stor del bygger på att en viss del av den fysiska undervisningen sker online, och inte sällan med hjälp av streamat videomaterial. I och med Corona och ett snabbt ökat behov av en tillgänglig och fungerande distansutbildning är frågan om det inte är dags att införa ett nytt begrepp och koncept - "Flipped Streaming".

Jag har under flera veckors tid följt ett stort antal "digitalt-lärande-grupper" från olika länder och en fråga som ständigt återkommer är den om tillgänglighet, bandbredd och datorer för elever och studenters hemma-undervisning.

Det här med streaming bjuder tyvärr ofta in till att skapa något som jag ibland kallar för ett slags "snabbmats-läromedel". Vilket inte sällan kan vara lika med långa och "tunga" uppladdade videoföreläsningar. Det är sen upp till eleverna och studenterna att försöka ta till sig materialet så gott de kan - med hjälp av varierande bandbredds-hastigheter och de digitala verktyg som de råkar ha tillgång till, eller de verktyg som materialet är anpassat för, vilket ofta handlar om datorer av olika slag.

Video och streaming bör användas med omsorg och omtanke. Allt kanske inte måste vara video, och om det nu ska vara video varför inte ta tillfället i akt och utnyttja de mediepedagogiska fördelarna med videoformatet. Kortare och mer genomtänkta videor för nedladdning och offline-bruk, och ett läromedel anpassat för visning på vanliga smartphones. Allt för en mer tillgänglig, mediepedagogisk och engagerande digital och audiovisuell distansutbildning.

Flipped Streaming: "Ett e-lärande-koncept som bygger på att en viss del av den digitala undervisningen finns att ladda ner för användning offline på vanliga smartphones, och att streaming främst används för samtal, diskussioner ,labbar, prov och tentor."

Om skribenten:

Jonas Thorén har jobbat 10 år på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm som medieproducent/pedagog, och som lärarcoach och inom området visuell och digital undervisning.
Numera jobbar han ideellt med att driva den egna bloggen och resurscentret Visual Aid, med adressen https://schoolbook.digital och den tillhörande YouTubekanalen: https://www.youtube.com/channel/UCNcwuqAfDk-9LhPY8Eh4isw

Under hösten 2019 startade Jonas också en pedagogisk videoshow för både barn och vuxna, Lärolabbet, och nyligen en Facebookgrupp som i dagsläget har 150 medlemmar; https://www.facebook.com/groups/visual.aid/

Jonas Thorén