Material som kan vara intressant för dig


Bjud på en miljösmart fruktsallad Årskurs: 1-3 Ämne: Hem- och konsumentkunskap, Matematik, Svenska

Innan du laddar ner Bjud på en miljösmart fruktsallad så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Lektion om medverkan till brott Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: SO

Innan du laddar ner Lektion om medverkan till brott så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda nerDemokratihandboken

Gå till materialet

Att unga är delaktiga, sluter upp och har kunskap om hur en demokrati fungerar är på sikt avgörande för demokratins överlevnad. Därför finns Demokratihandboken - en hjälp på vägen från engagemang till inflytande!


En demokrati bygger på medborgares engagemang, intresse och möjlighet att vara delaktiga. Finns det någon fråga som du och dina vänner brinner för? Något stort eller något litet? Oavsett om det handlar om att förändra världen, din stad, din by, skolan eller din fritid så är ditt engagemang viktigt!


Demokratihandboken kan läsas från pärm till pärm eller användas som en uppslagsbok. Den innehåller både exempel och frågor som ger stöd till läsaren. Handboken går bra att använda som arbetsmaterial i undervisningen eller som stöd för att utveckla en meningsfull fritid tillsammans med unga.


MUCF tog över Demokratihandboken från Allmänna Arvsfonden i början av 2021 och har därefter omarbetat och uppdaterat den.

  • Materialet är kopplat också till skolans demokratiuppdrag
  • Ämne Samhällskunskap
  • Årskurs 7-9, Gymnasiet
  • Tema Demokrati
  • Avsändare MUCF
  • Externt material