Material som kan vara intressant för digBesök en Ekobonde Årskurs: 1-3 Ämne: Bild, Hem- och konsumentkunskap, NO, Svenska

Innan du laddar ner Besök en Ekobonde så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Lektion 06: Ett klimat i förändring Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: Biologi, Samhällskunskap, Svenska

Innan du laddar ner Lektion 06: Ett klimat i förändring så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Den hållbara skolan

Innan du laddar ner Den hållbara skolan så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner

  • Koppling till läroplan: LGR11

I lektionen får eleverna lära om betydelsen av värme och vatten i skola och hem. Vad skulle exempelvis hända om vi inte hade fungerande avlopp?

VVS-hjältarna är ett utbildningspaket bestående av lektioner och en filmtävling som handlar om vatten. Lektionerna spänner över flera områden och hjälper eleverna att utveckla olika perspektiv på frågan om vatten. Utifrån vilka frågor som passar dig och dina elever och de ämnen ni jobbar inom kan ni fritt välja bland utbudet av lektioner. Filmtävlingen och tillhörande lektioner kopplas till många olika ämnen och inbjuder till ämnesövergripande arbete.

Centralt innehåll
Biologi

  • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Geografi

  • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

Kemi

  • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Teknik

  • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösning- ar som bidrar till hållbar utveckling.
Hur du använder detta material:
  • Välj vilka lektioner du vill genomföra tillsammans med dina elever och ladda ner materialet.
  • Gå igenom materialet och förbered lektionen.
  • Genomför lektionen med eleverna.