Material som kan vara intressant för dig


Är glada grisar godare? Årskurs: 4-6 Ämne: Bild, Hem- och konsumentkunskap, NO, Svenska

Innan du laddar ner Är glada grisar godare? så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda nerJakten på ny antibiotika Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Biologi, Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Naturkunskap, Samhällskunskap, Svenska

Innan du laddar ner Jakten på ny antibiotika så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Djurförsök, 3R och etik

Gå till materialet
 • Koppling till läroplan: LGY11

I den här lektionen får eleverna lära sig mer om djurförsök och vad begreppet 3R står för. De får också lära sig hur man kan resonera kring djurförsök utifrån olika etiska teorier.

När djur används i forskning kallas det för djurförsök och djuren kallas försöksdjur. Alla som på något sätt kommer i kontakt med försöksdjur behöver också arbeta med 3R – som står för att ersätta (replace), minska (reduce) och förfina (refine) djurförsök. Enligt svensk lag får vi använda djur i forskning, men betyder det att det alltid är etiskt rätt? Olika etiska teorier ger olika svar på den frågan.

Det är Sveriges 3R-center som står bakom undervisningsmaterialet. Sveriges 3R-center arbetar för att ersätta, minska och förfina djurförsök.

Lektion består av följande steg:

 • Individuellt – lär dig mer om ämnet
 • Arbete i grupper och diskussion i helklass
 • Testa vad du har lärt dig
 • Fördjupning - lär dig mer

Länk till en presentation av materialet för lärare och elever

Djurförsök, 3R och etik

Länk till lärarhandledning

Lärarhandledning

 

Koppling till kursplaner

Naturkunskap

 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
 • Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.

Biologi 2

 • Etiska begrepp, teorier och modeller. Tillämpning av dessa på frågor som är relevanta för karaktärsämnena, till exempel biomedicinsk etik, djuretik, miljöetik eller etik i mellanmänskliga relationer.
 • Ämne Biologi, Naturkunskap
 • Årskurs Gymnasiet
 • Tema Hälsa & Mat, Övrigt
 • Avsändare Sveriges 3R-center
 • Externt material