Material som kan vara intressant för dig

EFN - Filmklipp som förklarar ekonomi

Gå till materialet

EFN producerar videomaterial som går ut på att förstå ekonomi. Vi är övertygade om att kunskap och ansvarstagande hänger ihop. Vi har filmer om allt från hur du gör en budget till hur världshandeln fungerar.

EFN är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken som bedriver oberoende journalistik inom ekonomi. Allt material har svensk text och/eller transkription.

Centralt innehåll

Samhällskunskap 1b

 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
 • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.

Samhällskunskap 2

 • Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, keynesianism och monetarism. Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, digitalisering, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna.

Internationell ekonomi

 • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön.
 • Drivkrafter bakom och effekter av olika handels- och valutapolitiska ingrepp i internationella handelsrelationer. Finansiella marknader i den internationella ekonomin.

Företagsekonomi 1

 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering.
 • Ämne Företagsekonomi, Internationell ekonomi, Samhällskunskap
 • Årskurs Gymnasiet
 • Tema Privatekonomi
 • Avsändare EFN
 • Film