Material som kan vara intressant för dig


Skapa ett Värdegrundshus - steg 1 Årskurs: 4-6 Ämne: Bild, Samhällskunskap

Innan du laddar ner Skapa ett Värdegrundshus - steg 1 så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för Skapa ett Värdegrundshus - steg 1 kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Energifallet – Vad är växthuseffekten? Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: NO, SO, Svenska, Ämnesövergripande

Innan du laddar ner Energifallet – Vad är växthuseffekten? så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för Energifallet – Vad är växthuseffekten? kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Lektion 03: Ojämlikhet är ett hinder för utbildning Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: Geografi, Samhällskunskap, Svenska

Innan du laddar ner Lektion 03: Ojämlikhet är ett hinder för utbildning så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för Lektion 03: Ojämlikhet är ett hinder för utbildning kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


En saga om bin

 • Koppling till läroplan: LGR11

Via sagan ”Dagen då du pratade med klöverhumlan” får eleverna lära sig hur några olika biarter lever, vad pollinering är och varför bina är så viktiga för oss människor och resten av naturen.

Materialet innefattar även en film, ritblad, diskussionsfrågor samt faktaunderlag för dig som lärare.

Materialet är framtaget för åk F-3 men kan anpassas för äldre årskurser.

Centralt innehåll

Bild, årskurs 1-3

Bildframställning

 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Bildanalys

 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.

Biologi, årskurs 1-3

Året runt i naturen

 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem

Svenska, årskurs 1-3

Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.

Tala, lyssna och samtala

 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras. • Ämne Bild, Biologi, Svenska
 • Årskurs Förskola-Förskoleklass, 1-3
 • Tema Miljö & Hållbar utveckling
 • Avsändare Naturskyddsföreningen
 • Externt material