Material som kan vara intressant för dig


Barnkonventionen på lättläst svenska Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: SO, Svenska, Ämnesövergripande

Innan du laddar ner Barnkonventionen på lättläst svenska så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Den goda jorden Årskurs: 7-9 Ämne: Biologi

Innan du laddar ner Den goda jorden så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


Rektor, elevhälsan och elevers lärande Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Idrott & Hälsa, NO, SO

Innan du laddar ner Rektor, elevhälsan och elevers lärande så behöver du ange detta:

Jag vill gärna få tips om relevanta skolmaterial och få möjlighet att tycka till i intressanta undersökningar. Därför är det ok att avsändaren för de material jag laddar ner eller beställer kontaktar mig.Jag vill gärna få epost från Gratis i skolan så jag inte missar något.

Här hittar du vår integritetspolicy

Ladda ner


En saga om bin

 • Koppling till läroplan: LGR11

Via sagan ”Dagen då du pratade med klöverhumlan” får eleverna lära sig hur några olika biarter lever, vad pollinering är och varför bina är så viktiga för oss människor och resten av naturen.

Materialet innefattar även en film, ritblad, diskussionsfrågor samt faktaunderlag för dig som lärare.

Materialet är framtaget för åk F-3 men kan anpassas för äldre årskurser.

Centralt innehåll

Bild, årskurs 1-3

Bildframställning

 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Bildanalys

 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.

Biologi, årskurs 1-3

Året runt i naturen

 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem

Svenska, årskurs 1-3

Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.

Tala, lyssna och samtala

 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras. • Ämne Bild, Biologi, Svenska
 • Årskurs Förskola-Förskoleklass, 1-3
 • Tema Miljö & Hållbar utveckling
 • Avsändare Naturskyddsföreningen
 • Externt material