Material som kan vara intressant för digFlickors rätt till utbildning Årskurs: 4-6, 7-9 Ämne: Praktiska & Estetiska, SO, Svenska

Att lyfta sex och samlevnad Årskurs: 7-9, Gymnasiet Ämne: Idrott & Hälsa, NO, SO, Ämnesövergripande

Stoppa Energitjuvarna!

  • Koppling till läroplan: LGR11

I övningen ”Stoppa energitjuvarna!” spanar klassen tillsammans efter energitjuvar i skolan – det vill säga sådant som använder energi i onödan. Målet med övningen är att eleverna lär sig på hur energi används och olika sätt att hushålla med energi.

Energifallet.se är ett gratis läromedel om energi och hållbar utveckling från Naturskyddsföreningen. Energifallets övningar för årskurs F-3 utgår från elevernas egen vardag för att experimentera och samtala kring energi. Till övningarna finns läroplanskopplingar, lärarhandledningar, faktatexter, filmer, bildspel och elevmaterial.

  • Ämne NO, SO, Teknik, Ämnesövergripande
  • Årskurs Förskola-Förskoleklass, 1-3
  • Tema Miljö & Hållbar utveckling
  • Avsändare Naturskyddsföreningen
  • Externt material