Material som kan vara intressant för dig


Välkommen till verkligheten Årskurs: 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet Ämne: Ämnesövergripande

Övning ur värdegrundsmaterialet REDE Årskurs: Förskola-Förskoleklass, 1-3, 4-6 Ämne: Ämnesövergripande

Märkning av mat Årskurs: 4-6 Ämne: Hem- och konsumentkunskap

Energifallets faktablad om avfallstrappan

  • Koppling till läroplan: LGR11 och LGY11

Avfallstrappan är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur avfallet ska tas om hand. I faktabladet beskrivs avfallstrappans fem steg.

Energifallet.se är ett gratis läromedel om energi och hållbar utveckling från Naturskyddsföreningen. På Energifallet.se hittar du viktiga övningar och verktyg om konsumtion, produktion, energi och hållbar utveckling som passar både ämnesintegrerad och ämnesspecifik undervisning.

  • Ämne Hem- och konsumentkunskap, NO, SO, Svenska, Ämnesövergripande
  • Årskurs 1-3, 4-6, 7-9, Gymnasiet
  • Tema Miljö & Hållbar utveckling
  • Avsändare Naturskyddsföreningen
  • Externt material